Velkommen til vores hjemmeside

Adfærdsregler

Som spiller i BTK Slagelse skal du:

Overholde DIF’s, Bordtennis Danmarks, Anti-Doping Danmarks og BTK Slagelses regler/vedtægter

Følge dine træneres råd og vejledninger

Udvise god sportsånd og adfærd både på og udenfor banen

Undlade at moppe andre - kammerater, trænere, ledere og konkurrenter

Undlade at bruge ukvemsord eller sprog, der kan virke stødende på andre

Møde udhvilet til stævner, holdkampe og mesterskaber

Støtte op om andre BTK Slagelse spillere under træning, holdkampe, stævner og mesterskaber – vær til stede og giv mobilen en pause

Hjælpe nye medlemmer med at finde sig til rette i klubben

Huske du er et af BTK Slagelses ansigter udadtil

Tage problemer op med trænere og ledere, hvis du er utilfreds med noget – problemer kan kun løses, hvis de er kendt

Bære reglementeret BTK Slagelse tøj under stævner, holdkampe og mesterskaber

Som træner og leder i BTK Slagelse skal du:

Overholde DIF’s, Bordtennis Danmarks, Anti-Doping Danmarks og BTK Slagelses regler/vedtægter

Huske at du er både autoritet og rollemodel for spillerne

Huske du er et af BTK Slagelses ansigter udadtil

Sørge for at afstemme forventninger med atleterne – lav evt. målsætninger for den enkelte spiller

Holde fokus på processen frem for resultaterne alene

Undlade at moppe andre - spillere, kammerater, trænere og ledere

Undlade at bruge ukvemsord eller sprog, der kan virke stødende på andre

Udvise god sportsånd og adfærd både på og udenfor banen

Støtte og vejlede spillerne under træning, holdkampe, stævner og mesterskaber

Vejlede spillerne i at tage ansvar for deres egne præstationer, adfærd og træning

Samarbejde konstruktivt med andre involverede – f.eks. trænere, ledere og evt. behandlere

Sørge for registrering af nye medlemmer

20. juni 2019

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse