Velkommen til vores hjemmeside

Træningspolitik

Målet er at skabe et fælles træningssystem, som giver spillerne optimale muligheder for at blive dygtigere, samtidigt med at vi tager hensyn til den enkelte spillers alder og potentiale.  

SPILLERUDVALG

Daglig leder Henrik Andersen og trænerne udgør klubbens SPILLERUDVALG og er derfor TRÆNINGSANSVARLIG. De har det overordnede ansvar for den daglige træning. 

FORVENTNINGER

I forhold til SPILLERNE forventes det, at alle kommer til tiden, at man er i godt humør, at man har lyst til at være i klubben, at man er læringsparat, at man tager stilling til egne ønsker og har respekt for andres. I forhold til FORÆLDRE forventes det, at de stoler på trænerne, at der er tillid og et godt samarbejde.

TRÆNINGSPLAN

Det er træningsplanen, der er omdrejningspunktet og dermed den ”røde tråd” i forhold til udbud og fleksibilitet i klubbens træningstilbud. ”DELVIS SELVTRÆNING” er for de der vil tage ansvar for egen udvikling. Bordtennislokalet og styrketræningslokalet kan benyttes efter aftale med egen træner, der har til ansvar at sørge for koordineringen og klubbens ønske om voksen opsyn. Der er også afsat tid til ekstra ”INDIVIDUEL TRÆNING”, der tilrettelægges af træneren.

Alle spillere er tilmeldt et TRÆNINGSHOLD, hvor der tages hensyn til spillerens eget ambitions- og motivationsniveau, samt hensyn til alder og generelt niveau. Det er trænerne, der bestemmer hvordan og hvornår en spiller kommer videre til næste hold, da oprykning også omhandler læringsparathed, indstilling og teknisk parathed. Den til en hver tid gældende træningsplan kan ses på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlen i klublokalet.

TRÆNINGSHOLD

  • Breddetræning - 

Træning for begynder til øvet senior samt øvet til elite ungdom. I denne træning vil den vejledende coach hjælper med alt fra teknik, spillestil ud fra dine styrker, samt langsigtede fokus områder i din træning.
Til træningen spiller vi både kamp og laver øvelser med stor fokus på sikkerhed og kvalitet.

  • Ungdom begynder/let øvet - 

Træning for begyndere og let øvet ungdomsspillere.
Til denne træning vil spilleren lærer de helt grundlæggende elementer i spillet, såsom batgreb, kontraspil, bevægelse ved bordet mm.
Til træningen vil der blive gjort stort brug af lege med både bat og bold, samt kamptræning og øvelser ved og væk fra bordet.

  • Ungdom let øvet/øvet - 

Træning for let øvet og øvet ungdomsspillere. I denne træning vil der blive lagt stor fokus på teknisk og spillemæssig udvikling.
Der vil være daglig tjek ind og tjek ud, så spiller og træner kan få snakket sammen både før og efter træning. Til træningen vil der blive præsenteret detaljerede gennemgange, af forskellige tekniske slag og færdigheder. Træningen vil bestå af øvelser, kinatræning og kamptræning, alt sammen med fokus på korrekt teknik, sikkerhed og udvikling.

  • Junior B /Senior B - 

Træningen vil bestå af øvelser og kamptræning, alt sammen med fokus på korrekt teknik, sikkerhed og udvikling.

  • Elitetræning - Peter Sonne

Træning for de bedste ungdoms og senior spillere. I denne træning indgår der kinatræning og øvelser, både til forbedring af gamle og indlæring af nye tekniske færdigheder.

Kvalitet og sikkerhed er først på dagsordenen, hvor vi også arbejder meget på de mere kamprelateret øvelser for at strikke en klar "game plan" sammen til spillerne.

  • Åben senior træning

Her er der fokus på SELVTRÆNING og KAMPTRÆNING.