Velkommen til vores hjemmeside

Trænerpolitik

ANSVARSFORDELING

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for trænerpolitikken. Spillersudvalget har ansvaret for, at det bliver implementeret og følger med udviklingen.

BTK SLAGELSE PRIORITER 

  • Rekruttering og fastholdelse af kompetente trænere på de forskellige niveauer
  •  Kendskab til klubbens ”Normer og værdier” 
  • At trænerne er bevidst om deres status som rollemodel 
  • Opmærksomhed på spillernes trivsel og udvikling

 BTK SLAGELSE TILBYDER 

  • Medindflydelse på træningshold og trænings tider 
  • Ordnede forhold – Omkostningsgodtgørelse 
  • Gensidig respekt

 BTK SLAGELSE FORVENTER 

  • At trænerne er engagerede 
  • Aktiv deltagelse i klubbens udvikling 
  • Deltagelse på kurser