Kontigent mm.

 

KONTINGENT   

Grundkontingenrt 600 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Nye medlemmer bliver reduceret med 60 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober. Beløb indbetales på konto 9383 – 4575112566 – Husk navn

Egenbetaling 
 
Egenbetalingen dækker udgifter til spillerlicens og tilmeldingsgebyr vedr. hodturnering og deltagelse ved udvalgte stævner. Men kun hvis tilmelding til disse sker via klubben.

Alle under 1000 rating + 650,- kr.
Alle over 1000 rating + 900,- kr
 
ØVRIGE UDGIFTER
 
STÆVNER / HOLDTURNERING
 
Ved tilmelding til udvalgte stævner via klubben, dækker klubben som udgangspunkt startpenge for op til 2 singlerækker. Ved klub tur til stævner med overnatning, betaler man selv for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.
 

Vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 2019.