Forside - Nyheder

STATUSOPDATERING

Hej spillere, trænere og forældre!

Jeg håber I alle er friske og raske og at ”sulten” efter at spille bordtennis ikke er formindsket af den lange ufrivillige pause. For bare en til to uger siden virkede det ikke sandsynligt, at vi fik lov til at påbegynde træning på denne side af sommerferien.

Men med statsministerens udmelding inden denne uges nye politiske forhandlinger er der måske lidt lys at skimte for enden af tunnelen. Såfremt det besluttes at indendørs sportsaktiviteter må opstartes, skal der godt nok udarbejdes nogle retningslinjer, som forhandles mellem DIF og diverse myndigheder og kommunen skal igen give os adgang til lokalerne, ligesom vi i klubben skal sikre, at vi overholder diverse udstukne retningslinjer.

Som jeg skrev sidst, slutter sæsonen jo normalt med udgangen af maj, men vi vil i år –  hvis det er muligt – arrangere træning hen over sommeren. Derfor vil jeg gerne bede ALLE INTERESSEREDE, via svar til Henrik på mail, INDEN UDGANGEN AF MAJ,hvis man er interesseret i at spille i juni – juli. Den nye sæson forventer vi starter op primo august på normal vis.

Vi håber, vi kan komme i gang fra den 8. juni, men vi melder ud så hurtigt som muligt, hvornår og hvordan træning kan/må foregå under hensyntagen til diverse regler indført af sundhedsmæssige årsager.

Jeg forventer IKKE, at vi tillader fri træning i lokalerne– dvs. man må ikke bare møde op og træne - uanset om man har nøglebrik eller om der ikke er låst til kælderen.

På bestyrelsens vegne

Finn Gripping

Formand.

Til alle i BTK Slagelse

Al aktivitet og træning er pt. aflyst frem til den 08. juni.  

Der er indført forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter og fitnesscentre holder åbent. Det er med andre ord forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller andre aktiviteter. Det gælder også for foreningsaktiviteter, herunder træning og undervisning.

Kultur og Fritid forventer, at alle foreninger mv. i kommunen efterlever disse forbud.

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MARTS

Her deltog 10 medlemmer. Chris Olsen blev valgt som dirigent. Per Andersen og Finn Stjernestrøm var stemmetællere.

Bestyrelsens beretning inkl. arbejdsområderne blev godkendt.

Efter gennemgang af regnskabet / budget blev det enstemmigt godkendt

Grundkontingentet for den kommende sæson bliver 750,- kr. for alle medlemmer. Stigning skyldes primært, at Bordtennis Danmark indfører et grundkontingent for alle medlemmer på 125,- kr. Hertil kommer egenbetaling i forhold rating vedr. turneringsgebyr og licens. Ungdom / 60+ 400,- kr. og Senior 19 til 59 år 750,- kr. Klubben dækker startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber.

Valg til bestyrelse mm.

Formand Finn Gripping

Næstformand Lars Olsen

Økonomi / Ungdom Henrik Andersen

Medlem / Senior Tim Petersen

Medlem / 60+ Finn Stjernestrøm

Suppleant Anders Nielsen

Bestyrelsens opgaver fremadrettet skal være at sikre de overordnede betingelser for klubbens fortsatte drift. For at styrke vores aktiviteter og træningstilbud, så skal der fremover nedsættes mindre arbejdsgrupper / udvalg. De skal være med til, at vi i det daglige får kordineret tingene og at der er flere til at løse opgaverne. Et af de første udvalg, skal være med til at afvikle det aflyste KLUBMESTERSKAB. Kontakt Finn – Tim – Henrik hvis man gerne vil være med.

Revisor Chris Olsen og Revisor suppleant Per Andersen

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.