Forside - Nyheder

10 - 12 FEBRUAR TRÆNINGS LEJR UNGDOM

BTK Slagelse afholder trænings lejer i klubben i vinterferien uge 7.   

Mandag den 10/2 kl. 12.00 – 15.00

Tirsdag den 11/2 kl. 9.00 – 12.00

Onsdag den 12/2 kl. 12.00 – 15.00


Tilbuddet gælder alle ungdomsspillere 

Et træningspas vil bestå af opvarmning, fysisk træning, øvelser, kinatræning og kamptræning.

Målet med træningen er, at øge spillernes tekniske kunnen og kampfærdigheder.

Det kræver en seriøs tilgang / indstilling for at alle får noget ud af træningen

Håber på at se en masse af jer.

Med venlig hilsen

Emil Povlsen                            Henrik Andersen

Træningsansvarlig                    Daglig leder

                     

7. MARTS KLUBMESTERSKABER

BTK Slagelse afholder i år KLUBMESTERSKABER for alle medlemmer lørdag den 7. marts fra kl. 9.30 –  ca. 17.00. – GRATIS DELTAGELSE

Vi spiller i klublokalerne på 6 / 12 borde og inddeling i rækker sker efter styrke / rating pr. 5 marts.

Medio februar udsendes indbydelse, hvor man kan tilmelde sig.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

11. MARTS ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DER INDKALDES HERMED TIL

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 19.00

 I BORDTENNISLOKALERNE UNDER ANTVORSKOV SKOLE

 ALLE ER VELKOMNE

 

§ 11           GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som vedtægterne foreskriver, den

højeste myndighed, i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der

afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubbens

lokaler. Dagsordenen bekendtgøres senest onsdag den 4. marts på tilsvarende måde.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde

senest onsdag den 26. februar. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der har været medlem af foreningen i de

sidste 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret

kan kun udøves, ved personligt fremmøde.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdsområderne.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020/2021.

5. Indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen                

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Evt.

Med venlig hilsen

Formand Finn Gripping

Nigeriavej 2, 4200 Slagelse

TLF. 22 10 09 69 Mail: finn.gripping@gmail.com

 

28 MARTS FAMILIEBORDTENNIS

BTK Slagelse inviter til FAMILIEBORDTENNIS  for alle medlemmer og deres familier lørdag den 28. marts kl. 10.00 – 15.00. – GRATIS DELTAGELSE

Vi spiller i Slagelsehallen på 8 borde.

Medio marts udsendes indbydelse, hvor man kan tilmelde sig.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.