Forside - Nyheder

Til alle i BTK Slagelse

Al aktivitet og træning er pt. aflyst frem til den 14. april.  

Der er indført forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter og fitnesscentre holder åbent. Det er med andre ord forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller andre aktiviteter. Det gælder også for foreningsaktiviteter, herunder træning og undervisning.

Kultur og Fritid forventer, at alle foreninger mv. i kommunen efterlever disse forbud.

 

 

Træning frem til sommerferien.

 

Vi tror og håber på, at vi inden længe igen kan komme i gang med at spille bordtennis. Der arbejdes på, at forlænge sæsonen med en måned frem mod sommerferien.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MARTS

Her deltog 10 medlemmer. Chris Olsen blev valgt som dirigent. Per Andersen og Finn Stjernestrøm var stemmetællere.

Bestyrelsens beretning inkl. arbejdsområderne blev godkendt.

Efter gennemgang af regnskabet / budget blev det enstemmigt godkendt

Grundkontingentet for den kommende sæson bliver 750,- kr. for alle medlemmer. Stigning skyldes primært, at Bordtennis Danmark indfører et grundkontingent for alle medlemmer på 125,- kr. Hertil kommer egenbetaling i forhold rating vedr. turneringsgebyr og licens. Ungdom / 60+ 400,- kr. og Senior 19 til 59 år 750,- kr. Klubben dækker startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber.

Valg til bestyrelse mm.

Formand Finn Gripping

Næstformand Lars Olsen

Økonomi / Ungdom Henrik Andersen

Medlem / Senior Tim Petersen

Medlem / 60+ Finn Stjernestrøm

Suppleant Anders Nielsen

Bestyrelsens opgaver fremadrettet skal være at sikre de overordnede betingelser for klubbens fortsatte drift. For at styrke vores aktiviteter og træningstilbud, så skal der fremover nedsættes mindre arbejdsgrupper / udvalg. De skal være med til, at vi i det daglige får kordineret tingene og at der er flere til at løse opgaverne. Et af de første udvalg, skal være med til at afvikle det aflyste KLUBMESTERSKAB. Kontakt Finn – Tim – Henrik hvis man gerne vil være med.

Revisor Chris Olsen og Revisor suppleant Per Andersen

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.