Forside - Nyheder

KM 2019

Hej alle
 
BTK Slagelse afholder i år KLUBMESTERSKABBER for alle medlemmer og deres familier
lørdag den 13. april fra kl. 9.30– ca. 17.00. – GRATIS DELTAGELSE
 
Vi spiller i klublokalerne på 6 / 10 borde og inddeling i rækker sker efter styrke / rating pr. 4 april. Familiemedlemmer, som ønsker at spille med, indplaceres efter skøn. 
 
Række A - Rating 1600 – 2200 fra kl. 9.30
Række B - Rating 1200 – 1599 fra kl. 9.30
Doubleturnering A/B (1200 – 2200) og C/D/E (0 – 1200)  ca. fra 12.45
Række C og 60+A - Rating  900  – 1199 ca. fra kl. 14.00
Række D og 60+B - Rating 750 - 899 ca. fra 14.00
Række E  og 60+C - Rating  0 – 749 ca. fra kl. 14.00.
 
Program med alle tider og deltageliste udsendes på mail senest onsdag den 10. april.
 
Sidste frist for tilmelding til spil er lørdag den 6. april via svar på mail.
Husk at oplyse hvem der deltager og om man ønsker at spille double.
 
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

REFERAT - GENERALFORSAMLING 26. MARTS 2019

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Der var fremmødt 14 medlemmer til generalforsamlingen. Ulrik Hansen blev valgt som dirigent. Patrick Larsen og John Hansen blev valgt som stemmetællere. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var bekendtgjort ifølge vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdsområderne.

Formand Finn Gripping orienterede om de i gang værende strukturændringer i klubben. Arbejdsopgaverne skal fordeles ud på flere hænder. Vi har nu fået nyt klubtøj. Det har kunnet lade sig gøre på grund af sponsorstøtte. Vi har af 2 omgange fået en henvendelse fra kommunen omkring vores lokaler, med henblik på at der skulle findes nye, da de skal bruges til SFO. Men man har efterfølgende lukket sagen igen. Vi kan ikke leve med, at dette emne kommer op en gang imellem, så derfor går vi nu aktivt ind og arbejder på, at finde en løsning som alle kan leve med. Hertil kommer, at vi takket være Per Andersens store indsats nu spiller 60+ bordtennis 7 steder i Slagelse kommune.  Vi har meldt os ud af DGI, da der ikke sker noget i forhold til Bordtennis i vores område. Vi er derfor kun medlem af DIF via DBTU / ØBTU. Her  arbejdes der også på strukturændringer.

Daglig leder Henrik Andersen orienterede om arbejdsområderne.  Holdturneringen er afviklet uden bøder. Turneringsudvalget med Tim Pedersen ved roret har dog haft store udfordringer med at stille hold. 3 spillere ønskede umiddelbart efter turneringsstart ikke længere at deltage. Til den nye sæson vil der ske en forventningsafstemning af det at spille på hold og hvad det betyder for den enkelte spiller, holdkammeraterne og klubben. Den daglige træning har stort set fungeret tilfredsstillende, dog har der været lidt udfordringer med plads et par gange på grund af hjemmekampe mm. De træningsansvarlige vil se på udfordringerne og tage hensyn i forbindelse med planlægningen af den kommende sæsons træningsplan. Der skal være plads til alle. Deltagelsen ved diverse stævner har i år været lidt mindre end sidste år, men har fungeret tilfredsstillende. Vi har opnået flere gode placeringer og spillemæssigt har det været udbytterigt. Vi har været på klub tur til Ribe ligesom de sidste år. Rammerne har været perfekte og maden i top takket være Ulrik Hansen. Vi har fået ny sofagruppe i klublokalet, afviklet juleafslutning, inviteret til KM den 13. april og slutter sæsonen af med en klub tur til Hjørring den 26-27-28. april. Sæsonen slutter den 28. maj. 

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt

3.  Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

Der blev udleveret bilag og det blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent - Der indstilles til følgende:

Grundkontingent 600 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. 

Nye medlemmer bliver reduceret med 60 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling i forhold til rating vedr. turneringsgebyr og licens.

Rating under 1000 - 650 kr. og over 1000 - 900 kr.

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for op til 2 singlerækker ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Det blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe med fokus på optimale lokaleforhold. Det blev enstemmigt godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.

Finn Gripping, Andreas Kahr og Anders Nielsen er på valg. Tim Pedersen og Henrik Andersen er ikke på valg. Andreas Kahr ønskede ikke genvalg. Finn Gripping, Anders Nielsen, Finn S. Nielsen, Lars Olsen og Ulrik Hansen blev valgt ind. Ulrik for 1 år og de øvrige for 2 år. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 eller 7 medlemmer og fordeler selv arbejdsopgaverne.

Finn Gripping - Formand / Forretningsudvalget

Lars Olsen - Næstformand / Forretningsudvalget

Henrik Andersen - Daglig leder / Forretningsudvalget / Stævner

Finn S. Nielsen - Kasserer

Tim Pedersen - Træning / Turnering

Anders Nielsen - Træning / Turnering

Ulrik Hansen - Træning / Aktiviteter 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.       John Hansen blev valgt 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    Emil Povlsen og Chris Olsen blev valgt 

 

9.  EVT. - Ordet er frit 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye trænere.

BTK Slagelse har udvidet træner kredsen , med 3 nye trænere til kommende sæson.

Emil,  Patrick og Ulrik , har i den snart forgangne sæson været på træner kursus hos DBTU , hvor de har gennemført basis træner uddannelsen.

Denne har givet drengene meget inspiration til bordtennis træning og lege med bold & bat

I den kommende sæson, vil Patrick og Ulrik tage sig af nybegyndere med hjælp fra Anders og Rene..

Emil, Frederik, Anders og Carsten kommer til at træne let øvede juniorer samt senior B

Ribe 2019

Billeder fra Ribe turen 2019

Ribe 2019

Nye møbler til klublokalet

Imens vi andre havde julefri fra bordtennisen så er der nogle der har sat nogle nye møbler op nede i vores klublokaler og det er blevet super flot.

 

Juleafslutning 2018

Efter lidt forsinkelse så er billederne fra vores juleafslutning oppe Smiler

 

Juleafslutning 2018

VELKOMMEN TIL BORDTENNISSÆSONEN 2018-2019

 

Hermed bydes alle spillere, forældre, trænere og ledere velkommen til endnu en sæson, med en masse gode oplevelser og  resultater.

 

BESTYRELSEN

Her er opgaverne fordelt. Finn Gripping er FORMAND og ansvarlig for NY STRUKTUR. Tim Petersen er NÆSTFORMAND og ansvarlig for SENIOR/UNGDOM A og HOLDTURNERINGEN. Henrik Andersen er DAGLIG LEDER og ansvarlig for SENIOR B/60 PLUS. Andreas Kahr er KASSSERER og sammen med Anders Nielsen ansvarlig for UNGDOM B/C 

 

PRIVATLISPOLITIK FOR BTK SLAGELSE 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

HJEMMESIDE

Er der noget, du er i tvivl om, så tjek vores hjemmeside www.btkslagelse.dk . Her vil klubben sæsonen igennem forsøge at informere om, hvad der sker, og hvordan det efterfølgende er gået. Men vi har brug for indlæg og kommentarer.  

 

MAIL ADRESSE

Send en mail til henrik08@mail.tele.dk, og oplys at du gerne vil modtage informationer fra BTK Slagelse pr. mail. Tilmelding til de udvalgte stævner vil også i år kun ske via mail. Alle der modtog informationer sidste sæson vil også modtage i år.

 

BESTYRELSEN

V/ Daglig leder Henrik Andersen

Telefon 51594934