Forside - Nyheder

BORDTENNIS HER EFTER GENÅBNINGEN

Hej spillere, trænere og forældre!

Endelig kan vi nu igen spille bordtennis, selvom der stadig gælder visse begrænsninger og reguleringer af vores adfærd.

Nedenstående retningslinjer er udarbejdet ud fra de gældende retningslinjer offentliggjort på Kulturministeriets og Bordtennis Danmarks hjemmesider. Vi har dog valgt at tillade færre personer i spillelokalerne grundet de ringe udluftningsmuligheder.

Det er vigtigt af bemærke den nye regel om coronapas!

 • Alle personer som er fyldt 18 år (både spillere og forældre/pårørende), der træder ind i klubbens lokaler og i haller, hvor der trænes, skal have et gyldigt Coronapas samt gældende ID - også selvom man "bare" skal ned og snakke, kigge eller hente noget.

Som gyldigt coronapas gælder følgende:

- Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
- Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
- Færdigvaccination mod COVID19

Der er ikke krav om coronapas for trænere af ungdomshold!

Kontrol af coronapas:

Er der en træner eller en holdleder til stede er denne ansvarlig for at tjekke for gyldigt coronapas før træningen igangsættes. Kan en spiller eller forældre/pårørende fyldt 18 år ikke fremvise et gyldigt coronapas skal vedkommende bortvises fra lokalerne.

Det skal ikke dokumenteres at kontrol er foretaget.

60+ træning mandag 9.00 - 11.00 - Ansvarlig Per Andersen

Senior træning mandag 17.00 til 19.00 - Ansvarlig Peter Sonne

Ungdom træning tirsdag 16.30 - 18.30 - Ansvarlig Finn / Kristian / Frederik

60+ træning onsdag 9.00 - 11.00 - Ansvarlig Per Andersen

Ungdom træning torsdag 16.30 - 18.30 - Ansvarlig Carsten / Saban / Henrik

Vedrørende ikke programsat træning:

Hvis nogen ønsker træning udenfor de oplyste træningstider, SKAL DET AFTALES MED HENRIK ANDERSEN FØR TRÆNING GENNEMFØRES, OG DET SKAL AFTALES, HVEM DER ER ANSVARLIG FOR AT TJEKKE CORONAPAS!

Husk også at personer fra Slagelse kommune eller andre myndigheder har ret til at kontrollere for gyldigt coronapas.

 

 Øvrige gældende retningslinjer gældende fra d. 9. maj 2021:

 • Man kommer IKKE til træning, hvis man udviser sygdomstegn.
 • Der SKAL anvendes MUNDBIND fra man går ind ad hoveddøren i kælderskakten og indtil man begynder at spille. Ligeledes skal mundbind bruges på vej ud fra bordtennislokalerne.
 • Omklædningsrum anvendes ikke af hensyn til rengøringskrav. Omklædning og bad foretages HJEMME.
 • Der må max. være 10 personer i klublokalet (opholdsområdet) ad gangen.
 • Der må max. være 12 personer i hvert spillelokale ad gangen.
 • Der skal ved hver træning være en person, der er ansvarlig for at hygiejne- og adfærdsregler overholdes. Denne person er også ansvarlig for op-/nedtagning af borde og bander samt afvaskning af borde med sæbevand.
 • Alle afspritter hænder før spil.
 • Der må ikke tørres hænder af i bordet og heller ikke åndes på bold eller bat hverken før, under eller efter træning.
 • Der skal holdes god afstand – gerne 1,5-2 meter.
 • Når et bord forlades skal det rengøres med vand og sæbe.
 • Alle døre holdes åbne så håndtag ikke berøres.
 • Kun den træningsansvarlige betjener køleskabet for salg af sodavand.
 • Mundbind stilles ikke til rådighed af klubben.

Slagelse, 9. maj 2021

Finn Gripping

Formand

Information vedrørende generalforsamling 2021

I henhold til klubbens vedtægter skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Grundet den nuværende begrænsning ift. forsamlinger er vi nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, når vi igen kan mødes på forsvarlig vis i klubben.

Generalforsamlingen vil blive indkaldt med minimum tre ugers varsel så snart det lader sig gøre.

Med venlig hilsen

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse

Information vedrørende lokaler

Det har i flere år været på tale, at vi måske skulle forlade vores nuværende lokaler i kælderen på Antvorskov skole. Samtidig har vi ikke haft tider nok i dagtimerne og derfor har vores 60+ spillere været henvist til Slagelse Hallen og i en periode også på Østre Skole.

Vi har i forretningsudvalget i snart lang tid arbejdet på en løsning og som det er fremgået af dagspressen er der nu et konkret kommunalt forslag på bordet. Bliver forslaget vedtaget i sin helhed vil vi kunne se frem til nogle særdeles gode fysiske rammer til bordtennis. Så kryds fingrene for en hurtig politisk vedtagelse af forslaget.

 

Med venlig hilsen

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse

Nedlukning på grund af COVID 19

Hej spillere, trænere og forældre!

Grundet regeringens nye Covid-19 stramninger, vil det fra og med ONSDAG D. 9. december 2020 IKKE være muligt at træne eller få adgang til BTK Slagelses lokaler og Slagelsehallen.

Vi melder fra bestyrelsen ud omkring genåbning af træning og lokaler, når vi har nyt herom fra myndighederne.

God nytår og pas godt på jer selv og hinanden.

 

På bestyrelsens vegne

Finn Gripping

Formand.

 

TRÆNINGSPLAN

Træningsplan pr. 8. februar 2021 med forbehold for ændringer

Mandag

08.00 – 09.45 SENIOR 60+  (Max 10 personer i spillelokalet)

10.00 - 11.45 SENIOR 60+  (Max 10 personer i spillelokalet) 

17.00 – 18.45 ELITETRÆNIN Serie 1 - Serie 2  (Max 10 personer i spillelokalet)

19.00 – 21.00 ÅBEN SENIOR TRÆNING (Max 10 personer i spillelokalet)

Tirsdag 

16.15 – 17.30 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 (Begybder)

17.00 – 18.15 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 (Øvede)

17.45 - 19.00 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 ( Let øvede)

18.30 – 19.45 SENIOR B / MOTION / 60+  (Max 10 personer i spillelokalet)

20.00 – 21.15 SENIOR B / MOTION / 60+  (Max 10 personer i spillelokalet)

19.15 - 22.00 Hjeme kamp Serie 2 / EKSTRA TRÆNING - (Max 10 personer i spillelokalet)

Onsdag

10.30 - 11.30 SENIOR 60+  (Bemærk Slagelsehallen) - (Max 10 personer i spillelokalet)

11.45 - 12.45 SENIOR 60+  (Bemærk Slagelsehallen) - (Max 10 personer i spillelokalet)

16.00 - 17.15 EKSTRA TRÆNING -  (Max 10 personer i spillelokalet)

17.30 - 18.45 EKSTRA TRÆNING  - (Max 10 personer i spillelokalet)

19.00 - 21.00 ÅBEN SENIOR TRÆNING - (Max 10 personer i spillelokalet)

19.15 - 22.00 Hjeme kamp Serie 3 / EKSTRA TRÆNING - (Max 10 personer i spillelokalet)

Torsdag

16.15 – 17.30 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 (Begybder)

17.00 - 18.15 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 ( Let øvede)

17.45 – 19.00 UNGDOM ÅRGANG 2011 - 2003 (Øvede)

18.30 – 19.45 SENIOR B / MOTION / 60+  (Max 10 personer i spillelokalet)

20.00 – 21.15 SENIOR B / MOTION / 60+  (Max 10 personer i spillelokalet)

19.15 - 22.00 Hjeme kamp Serie 1 / EKSTRA TRÆNING - (Max 10 personer i spillelokalet)

 Fredag

11.00 - 12.15 SENIOR 60+  (Bemærk Slagelsehallen) - (Max 10 personer i spillelokalet)

12.30 - 13.45 SENIOR 60+  (Bemærk Slagelsehallen) - (Max 10 personer i spillelokalet)

16.00 - 18.00 ÅBEN TRÆNING - (Max 10 personer i spillelokalet)

Regler i forhold til COVID 19 situationen

Bademuligheder – henstilling

Vi anbefaler fortsat, at I så vidt muligt klæder om hjemmefra og efterfølgende bader hjemme, da vi alle skal passe på hinanden. Omklædningsrum er dog åbne, men det er foreningernes ansvar at sikre, at alle forhold omkring COVID-19 overholdes.

Rengøring/Sprit

Almindelig rengøring vil blive foretaget af skolen eller idrætsfaciliteten, men det kan ikke forventes, at der på skoler bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.

Foreningsbrugerne skal selv sørge for nødvendig ekstra vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne, samt det udstyr der bruges!

Håndsprit/gel, som er opstillet i hallerne, må ikke bruges til rengøring, da det ødelægger gulve, redskaber og udstyr. Vi anbefaler, at foreninger/aftenskoler bruger sæbevand og klude til dette formål.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger/krav

Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale lokale/anlæg. Foreningerne er selv ansvarlige for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.

Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum og toiletter. Vand og sæbe virker bedre end sprit.

Efter endt benyttelse af en facilitet skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner, vaskes af med universalrengøring eller sprit.

Jeg henstiller derfor til, at I alle følger de opstillede retningslinjer, så vi fortsat kan få adgang til vores lokaler.

OBS! HUSK OGSÅ VED HOLDKAMPE, AT GIVE MODSTANDERHOLDET BESKED OM, AT OMKLÆDNINGSFACILITETER IKKE MÅ BRUGES!!!!

Slagelse, 24. november 2020

Finn Gripping

Formand

 

TILLYKKE MED GULD OG SØLV

Guld : Ungdom o. 12 E - Oliver,  Mohammad og Rasmus

Top ti - Over 12 E - Guld Mohammad og Sølv Oliver

Top ti - Under 12  C - Guld Samet 

Tillykke med oprykningen til serie 1

På billederne herunder ses The Defender, The Champ, The Future & The Killer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak til holdler Lars Olsen og trænerne Peter Sonne / Per Andersen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg vil bare ønske jer et stort tillykke med første pladsen i serie 2 kreds 11. 

Den måde i har optrådt/spillet på i de 2 kampe jeg har haft fornøjelsen at være med i, vil jeg sige hvor er det skønt at møde jer. Der bliver gået til stålet under kampene, men stadigvæk med et glimt i øjet. Bliv ved med den gode stil 👍  Jens Busk Raklev BTK

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.