Forside - Nyheder

Klubmesterskaber mm.

Klubmesterskab d. 2. april.

Stævne i Sørbyhallen d. 30. april.

Skynd dig at tilmelde dig hos Henrik Andersen eller Per Andersen

Kontakt

Kontaktpersoner

UNGDOM Carsten Kim Lundholt tlf. 22861811 eller mail carsten4510@gmail.com

SENIOR Tim Petersen tlf. 40980459 eller mail tim.b.petersen@gmail.com

MOTION / 60+ Per Andersen tlf. 23808132 eller mail per.andersen321239@gmail.com

 

Mandag:

Motion / 60+  8.30 - 11.00

Senior A 17.00 - 19.00 (Starter 23. august)

Åben træning 19.00 - 21.00

Tirsdag:

Ungdom 16.30 - 18.00

Motion / 60+ 18.30 - 20.00

Åben træning 19.30 - 21.00

Onsdag:

Motion / 60+  8.30-11.00.

Ekstra træning 16.30 - 18.00

Senior A/B og Junior 18.00 - 19.30 (Starter 18. august)

Åben træning 19.30 - 21.00

Torsdag:

Ungdom 16.30 - 18.00

Motion /  18.00 - 19.30

Åben træning 19.30 - 21.00

 

Med venlig hilsen BTK Slagelse

Referat - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 01.06.21

Valg af dirigent (Chris Olsen) og 2 stemmetællere (Frederik Olsen og Kristian Gripping) 10 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.  

Bestyrelsens årsberetning sæsonen 2020 – 2021 (Finn Gripping)

Da vi sad til generalforsamlingen sidste år den 11. marts kom meddelelsen om nedlukning grundet Corona, og det kan vi vist roligt sige var startskuddet til en amputeret sæson. Træning og holdturneringer blev stoppet, stævner blev aflyst og alt lå i dvale indtil vi i juni 2020 igen fik lov til at spille bordtennis – selvom det var og er med restriktioner.

Vi gennemførte lidt sommertræning og startede igen alm. træning i august. Der blev igangsat holdturnering med diverse særregler – og i december måned stoppede alt bordtennis så igen indtil begyndelsen af maj.

Alle disse udfordringer påført af Corona situationen har ikke så overraskende påvirket vores medlemstal negativt – medlemstallet er faldet fra 104 til 76 og faldet er stort set ligeligt fordelt på aldersgrupperne.

Forretningsudvalget har brugt en del tid på at fokusere på andre af klubbens udfordringer vedrørende klubstruktur og klublokaler.

Vi har formaliseret vores organisationsstruktur og udarbejdet et årshjul, der beskriver hvilke opgaver der skal udføres i de forskellige måneder. Vi har også udarbejdet en specifik opgavefordeling over bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver.

Vedrørende klublokaler har vi det sidste års tid haft en dialog med Slagelse Kommune. Det store projekt beskrevet i pressen og på hjemmesiden arbejdes der stadig med, men der skal også ses på alternative løsningsforslag. Dette arbejde foregår nu og vi kommer med information, når der er noget konkret at informere om.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til klubbens medlemmer for jeres udholdenhed i en meget amputeret sæson og tak til trænere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats i årets løb.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget (Henrik Andersen)

Regnskab og budget blev godkendt.                             

Fastsættelse af kontingent Følgende blev godkendt

Grundkontingent 750 kr. pr. år som betales senest 1. oktober. Nye medlemmer bliver reduceret med 75 kr. pr. måned i forhold til 1. oktober.

Hertil kommer egenbetaling vedr. turneringsgebyr (Alle) og licens (Senior 19-59 år).

Ved tilmelding via klubben, dækkes startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber. Transport og forplejning er for egen regning. Ved klub tur til stævner med overnatning, opkræves der et deltagergebyr for transport, overnatning og forplejning. Ved deltagelse i holdturnering betaler klubben deltagergebyret og spillerne betaler selv indbyrdes for transport.

Indkomne forslag - Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen.

Tilretning af vedtægter med udgangspunkt i ny struktur og ændringer i forhold til BTDK / ØBTU mm. Alle tilretningerne blev godkendt.

Valg til bestyrelsen - Finn Gripping, Finn Stjernstrøm og Lars Olsen blev genvalgt

Tim Petersen og Henrik Andresen var ikke på valg.

Valg af suppleant til bestyrelsen - (Per Andersen)

Valg af revisor og revisorsuppleant - (Chris Olsen og Kristian Gripping)

 

 

 

Information vedrørende lokaler

Det har i flere år været på tale, at vi måske skulle forlade vores nuværende lokaler i kælderen på Antvorskov skole. Samtidig har vi ikke haft tider nok i dagtimerne og derfor har vores 60+ spillere været henvist til Slagelse Hallen og i en periode også på Østre Skole.

Vi har i forretningsudvalget i snart lang tid arbejdet på en løsning og som det er fremgået af dagspressen er der nu et konkret kommunalt forslag på bordet. Bliver forslaget vedtaget i sin helhed vil vi kunne se frem til nogle særdeles gode fysiske rammer til bordtennis. Så kryds fingrene for en hurtig politisk vedtagelse af forslaget.

 

Med venlig hilsen

Finn Gripping

Formand BTK Slagelse

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.