Trænerpolitik

Med udgangspunkt i klubbens STRATEGI, IDRÆTSMILJØ, TRÆNINGSPOLITIK og principperne bag ”BAT” – Bordtennis Aldersrelateret Træning, er der udarbejdet en trænerpolitik.

ANSVARSFORDELING

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for trænerpolitikken. Spillersudvalget har ansvaret for, at det bliver implementeret og følger med udviklingen.

BTK SLAGELSE PRIORITER 

 • Rekruttering og fastholdelse af kompetente trænere på de forskellige niveauer
 •  Kendskab til klubbens ”Normer og værdier” 
 • At trænerne er bevidst om deres status som rollemodel 
 • Opmærksomhed på spillernes trivsel og udvikling

 BTK SLAGELSE TILBYDER 

 • Medindflydelse på træningshold og trænings tider  
 • Uddannelse efter BAT - konceptet i forhold til niveau 
 • Ordnede forhold – Omkostningsgodtgørelse 
 • Gensidig respekt

 BTK SLAGELSE FORVENTER 

 • At trænerne er omklædte og velforberedte 
 • Anvendelse af ”BAT” i den daglige træning 
 • Aktiv deltagelse i klubbens udvikling 
 • Deltagelse på kurser og i ERFA møder