Forside - Nyheder

Tillykke med oprykningen til serie 1

På billederne herunder ses The Defender, The Champ, The Future & The Killer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak til holdler Lars Olsen og trænerne Peter Sonne / Per Andersen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg vil bare ønske jer et stort tillykke med første pladsen i serie 2 kreds 11. 

Den måde i har optrådt/spillet på i de 2 kampe jeg har haft fornøjelsen at være med i, vil jeg sige hvor er det skønt at møde jer. Der bliver gået til stålet under kampene, men stadigvæk med et glimt i øjet. Bliv ved med den gode stil 👍  Jens Busk Raklev BTK

RETNINGSLINJER FOR SOMMERTRÆNING

Måske tænker du/I, at det bliver dumt og besværligt, men jeg tror du/I skal se det som en lille pris at betale for, at vi måske igen fra den nye sæson kan få lov at spille turneringer og stævner.

Retningslinjerne er udarbejdet ud fra det regelsæt Dansk Idrætsforbund har forhandlet med myndighederne og har to overordnede fokuspunkter:

 1.  Hygiejne med fokus på hoste- og nyseetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 2.  Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Gældende retningslinjer fra d. 12. juni 2020:

 • Man kommer IKKE til træning, hvis man udviser sygdomstegn.
 • Der må max. være 12 personer i klublokalet (opholdsområdet) ad gangen.
 • Omklædningsrum anvendes ikke af hensyn til rengøringskrav. Omklædning og bad foretages HJEMME.
 • Der skal ved hver træning være en person, der er ansvarlig for at hygiejne- og adfærdsregler overholdes  Denne           person er også ansvarlig for op-/nedtagning af borde og bander samt afvaskning af borde med          sæbevand.
 • Alle afspritter hænder før spil.
 • Der må ikke tørres hænder af i bordet og heller ikke åndes på bold eller bat hverken før, under eller efter træning.
 • Der må ikke gives hånd efter kamp/træning.
 • Der må ikke spilles double.
 • Der må ikke bruges bordtennisrobot.
 • Der spilles kun med eget personligt bat.
 • Der udleveres kun én bold pr. bord – den afsprittes før og efter spil.
 • Der skal holdes god afstand – gerne 1,5-2 meter.
 • Der byttes ikke side efter et spillet sæt.
 • Ved skift af træningspartner skal bord afvaskes med vand og sæbe og bolden af-sprittes.
 • Når et bord forlades skal det rengøres med vand og sæbe.
 • Alle døre holdes åbne så håndtag ikke berøres.
 • Kun den træningsansvarlige betjener køleskabet for salg af sodavand.
 • Mundbind må naturligvis anvendes, hvis man føler behov, men disse stilles ikke til rådighed af klubben.

Slagelse, 9. juni 2020

Finn Gripping

Formand

SOMMERTRÆNING

Hej spillere, trænere og forældre!

Så er vi ved at være klar til at genåbne og tilbyde SOMMERTRÆNING. Vi mangler pt. en klarmelding fra Slagelse Kommune i forhold til rengøring og åbning af vores lokaler. Herudover arbejdes der med et regelsæt som alle skal følge. Så snart det er på plads kan der trænes efter følgende plan

60+ mandag og onsdag kl. 8.00 - 9.45 og 10.00 - 11.45. Deltagelse i træning skal koordineres med Finn Stjernestrøm 23814300 eller Per Andersen 23808132.

Senior A mandag kl. 17.00 - 19.00. Deltagelse i træning skal koordineres med Peter Sonne 41408925

Ungdom tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.20. Deltagelse i træningen skal kordineres med Emil Povlsen 91252633 eller Carsten Lundholt 22861811

Senior/Junior B og  Motion tirsdag og torsdag kl. 18.40 - 20.00. Deltagelse i træningen skal koordineres med Henrik Andersen 51594934  

Det er ikke tilladt, at arranger træning på andre tidspunkter med mindre det er godkendt af Henrik Andersen 51594934.

På bestyrelsens vegne

Finn Gripping

Formand.

STATUSOPDATERING

Hej spillere, trænere og forældre!

Jeg håber I alle er friske og raske og at ”sulten” efter at spille bordtennis ikke er formindsket af den lange ufrivillige pause. For bare en til to uger siden virkede det ikke sandsynligt, at vi fik lov til at påbegynde træning på denne side af sommerferien.

Men med statsministerens udmelding inden denne uges nye politiske forhandlinger er der måske lidt lys at skimte for enden af tunnelen. Såfremt det besluttes at indendørs sportsaktiviteter må opstartes, skal der godt nok udarbejdes nogle retningslinjer, som forhandles mellem DIF og diverse myndigheder og kommunen skal igen give os adgang til lokalerne, ligesom vi i klubben skal sikre, at vi overholder diverse udstukne retningslinjer.

Som jeg skrev sidst, slutter sæsonen jo normalt med udgangen af maj, men vi vil i år –  hvis det er muligt – arrangere træning hen over sommeren. Derfor vil jeg gerne bede ALLE INTERESSEREDE, via svar til Henrik på mail, INDEN UDGANGEN AF MAJ,hvis man er interesseret i at spille i juni – juli. Den nye sæson forventer vi starter op primo august på normal vis.

Vi håber, vi kan komme i gang fra den 8. juni, men vi melder ud så hurtigt som muligt, hvornår og hvordan træning kan/må foregå under hensyntagen til diverse regler indført af sundhedsmæssige årsager.

Jeg forventer IKKE, at vi tillader fri træning i lokalerne– dvs. man må ikke bare møde op og træne - uanset om man har nøglebrik eller om der ikke er låst til kælderen.

På bestyrelsens vegne

Finn Gripping

Formand.

Til alle i BTK Slagelse

Al aktivitet og træning er pt. aflyst frem til den 08. juni.  

Der er indført forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter og fitnesscentre holder åbent. Det er med andre ord forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder eller andre aktiviteter. Det gælder også for foreningsaktiviteter, herunder træning og undervisning.

Kultur og Fritid forventer, at alle foreninger mv. i kommunen efterlever disse forbud.

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MARTS

Her deltog 10 medlemmer. Chris Olsen blev valgt som dirigent. Per Andersen og Finn Stjernestrøm var stemmetællere.

Bestyrelsens beretning inkl. arbejdsområderne blev godkendt.

Efter gennemgang af regnskabet / budget blev det enstemmigt godkendt

Grundkontingentet for den kommende sæson bliver 750,- kr. for alle medlemmer. Stigning skyldes primært, at Bordtennis Danmark indfører et grundkontingent for alle medlemmer på 125,- kr. Hertil kommer egenbetaling i forhold rating vedr. turneringsgebyr og licens. Ungdom / 60+ 400,- kr. og Senior 19 til 59 år 750,- kr. Klubben dækker startpenge for 1 singlerække ved deltagelse i udvalgte stævner / mesterskaber.

Valg til bestyrelse mm.

Formand Finn Gripping

Næstformand Lars Olsen

Økonomi / Ungdom Henrik Andersen

Medlem / Senior Tim Petersen

Medlem / 60+ Finn Stjernestrøm

Suppleant Anders Nielsen

Bestyrelsens opgaver fremadrettet skal være at sikre de overordnede betingelser for klubbens fortsatte drift. For at styrke vores aktiviteter og træningstilbud, så skal der fremover nedsættes mindre arbejdsgrupper / udvalg. De skal være med til, at vi i det daglige får kordineret tingene og at der er flere til at løse opgaverne. Et af de første udvalg, skal være med til at afvikle det aflyste KLUBMESTERSKAB. Kontakt Finn – Tim – Henrik hvis man gerne vil være med.

Revisor Chris Olsen og Revisor suppleant Per Andersen

MØD OS PÅ FACEBOOK

BTK Slagelse klik her

 

Der er oprettet facebook gruppe for alle med interesse i BTK Slagelse. Her kan man lægge billeder ind og skrive sammen.