Træningspolitik

Med udgangspunkt i klubbens STRATEGI, IDRÆTSMILJØ og principperne bag ”BAT” – Bordtennis Aldersrelateret Træning, er der udarbejdet en træningspolitik. Bestyrelsen har ansvaret for, at træningspolitikken følger med udviklingen og på sigt bliver endnu mere detaljeret.

BAT

Målet er at skabe et fælles træningssystem, som giver spillerne optimale muligheder for at blive de bedste, samtidig med at vi tager hensyn til den enkelte spillers alder og potentiale.  BAT er vores værktøj til både at FASTHOLDE medlemmerne og UDVIKLE dem, der har et særligt talent og ambitioner om at afprøve det.

SPILLERUDVALG

Daglig leder Henrik Andersen og trænerne udgør klubbens SPILLERUDVALG og er derfor TRÆNINGSANSVARLIG. De har det overordnede ansvar for den daglige træning. Træner Niels Christoffersen er udpeget som klubbens BAT – ANSVARLIG. De har til opgave at implementere det nye værktøj i den daglige træning. Det er også her nye tiltag fremover bliver afstemt og igangsat.

FORVENTNINGER

I forhold til SPILLERNE forventes det, at alle kommer til tiden, at man er i godt humør, at man har lyst til at være i klubben, at man er læringsparat, at man tager stilling til egne ønsker og har respekt for andres. I forhold til FORÆLDRE forventes det, at de stoler på trænerne, at der er tillid og et godt samarbejde.

TRÆNINGSPLAN

Det er træningsplanen, der er omdrejningspunktet og dermed den ”røde tråd” i forhold til udbud og fleksibilitet i klubbens træningstilbud. ”DELVIS SELVTRÆNING” er for de der vil tage ansvar for egen udvikling. Bordtennislokalet og styrketræningslokalet kan benyttes efter aftale med egen træner, der har til ansvar at sørge for koordineringen og klubbens ønske om voksen opsyn. Der er også afsat tid til ekstra ”INDIVIDUEL TRÆNING”, der tilrettelægges af træneren.

Alle spillere er tilmeldt et TRÆNINGSHOLD, hvor der tages hensyn til spillerens eget ambitions- og motivationsniveau, samt hensyn til alder og generelt niveau. Det er trænerne, der bestemmer hvordan og hvornår en spiller kommer videre til næste hold, da oprykning også omhandler læringsparathed, indstilling og teknisk parathed. Den til en hver tid gældende træningsplan kan ses på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlen i klublokalet.

TRÆNINGSHOLD

UNGDOM C UNDER 12

Primært helt unge spillere og nybegyndere. Her skal der primært gennem HYGGE og LEG arbejdes med begreberne BATFATNING, HØJESTE PUNKT og FORAN KROPPEN. Men der skal også arbejdes med motorik.

UNGDOM B UNDER 12

De mest interesserede og talentfulde. De fleste her har spillet 1 eller 2 sæsoner. Her er der lidt mindre hygge og leg. Udover begreberne BATFATNING, HØJESTE PUNKT og FORAN KROPPEN skal der arbejdes mere med MOTORIK og TEKNISK TRÆNING.

UNGDOM B OVER 12

Primært lidt øvede og nybegyndere der evt. har spillet i f.eks. SFO. Her vil OPVARMNING og STYRKETRÆNING også være en del af træningen evt. via leg. Der er også større krav til kvaliteten af de enkelte slag. Der skal stadig være fokus på begreberne BATFATNING, HØJESTE PUNKT og FORAN KROPPEN.

UNGDOM A

De øvede og SERIØSE. Her stilles der KRAV til spillerne i forhold til egen indsats. Her er der struktureret træning hver gang. Grundelementerne i træningen er OPVARMNING, STYRKETRÆNING, TEKNISK TRÆNING og GENTAGELSER

U 25

De bedste ungdomsspillere over 12 og de yngste seniorspillere. Her er grundelementerne OPVARMNING, TEKNISK TRÆNING og KAMPTRÆNING. Men der et også et KRAV om, at de bedste også spiller med de næstbedste. Derved sikre vi, at alle får mulighed for forsat at udvikle sig og derved bliver motiveret til at forsætte med at spille bordtennis.

SENIOR B

Her er alle velkommen uanset niveau. Der er primært fokus på MOTION, SELVTRÆNING og KAMPTRÆNING. Men regler og grundbegreberne BATFATNING, HØJESTE PUNKT og FORAN KROPPEN er også en del af træningen.

SENIOR A

Primært for seniorspillere, der spiller på klubbens turneringshold. U 25 indgår også i denne træning. Her er der fokus på SELVTRÆNING og KAMPTRÆNING. På sigt er det planen, at tilknytte en træner og derved få STRUKTURERET træningen.